Adatvédelmi Szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai: Lumill Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 7630 Pécs, Buzsáki Imre utca 9.. Cégjegyzék szám: 02 09 070077 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 13498375202 Ügyfélszolgálati email cím: info@happyskin.hu,

Megbízott adatkezelő személy: Göcsei Kamilla
Elérhetősége: adatvedelem@happyskin.hu

 1. A Lumill Kft. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.
 4. A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 5. A Lumill Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 6. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
 7. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Lumill Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
 9. Törlés helyett a Lumill Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 10. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adataid törlése

2018. május 25-e után a fiókodba belépve lehetőséged lesz az általunk tárolt adatait és fiókadataid törlésére. Kérünk, hogy ebben az esetben óvatosan járj el, miután kérvényezted ezt a lépést, nem áll módunkban adataidat helyreállítani.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

info@happyskin.hu , valamint a Lumill Kft. 7634 Pécs, Minda u. 10. levelezési cím

 

I. Felhasználói adatok

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím.

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: szállítási és számlázási név, cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk. Az egyes szolgáltatások igénybevétele esetén kezelt további adatok: kedvenc termékek listája.

Adatkezelés célja

Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:

a)      a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b)     a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

c)      a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

d)     a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;

e)     a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

f)       webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

g)      a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben 1 évig nem lépsz be a regisztrációs profilodba, a profil zárolásra (inaktiválásra kerül), a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető. Az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

fenti adatokat a vásárolt áru függvényében tároljuk, de minimum 1 évig a reklamációs folyamatok végett. Biztosítás vásárlása esetén annak lejáratáig, szervízgarancia vásárlásása esetén annak lejáratáig tároljuk, hogy könnyedén azonosíthassuk saját rendszerünkben vásárlásodat.

Ezekhez az adatokhoz csak a Lumill Kft. kollégái férhetnek hozzá, illetve, ha harmadik féltől vásárolnál terméket – például biztosítást – a vásárlásod adatait továbbítanunk kell partnerünknek.

A vásárlással kapcsolatban kezelt adatokat az Lumill Kft. a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig tárolja a Lumill Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

II. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév, email cím

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)

Adatkezelés időtartama

hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

II. Egyéb adatkezelési tudnivalók

Kedvencek

A kedvenc termékek listája folyamatosan bővíthető, illetve a profilnévre kattintva elérhető ’Kedvenceim’ menüpont alatt törölhető. A kedvenc termék(ek) ismerősnek való megküldése során a Lumill Kft. nem rögzíti a Felhasználó és ismerőse nevét és email címét.

Adathelyesbítés

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a Felhasználói fiók menüpont alatt. A számlázási és szállítási adatok a vásárlás folyamata során, valamint az Üzemeltetőnél módosíthatóak.

Adattörlés

A regisztráció törlése 2018. május 25-e után a „Profilom” menüpont alatt kérvényezhető. Alternatívaként az info@happyskin.hu  email címen keresztül is kezdeményezhető. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor.

A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján vagy a info@happyskin.hu email címen, és a Lumill Kft. 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. postai címen vonható vissza.

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

info@happyskin.hu email címen, vagy a Lumill Kft. 7634 Pécs, Minda u. 10.

Az Lumill Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Adatbiztonság

Az Lumill Kft. a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Az Lumill Kft. megbízásából DoclerNet Hosting Kft. –nél (Budapest, Expo tér 5-7, 1101) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó

Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a HappySkin webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében Polisys Kft.-t (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 12. földszint 01/D.; adószám: 23827806-2-41), a szállítás kivitelezéséhez GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.-t veszi igénybe.

 A Vásárlói egyedi e-mailek kiküldése a Polisys Kft (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 12. földszint 01/D.; adószám: 23827806-2-41) rendszerén keresztül valósul meg.

III. Cookiek kezelése

 

Mi és a partnereink is cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk, amikor a Lumill webáruházát használja, például cimkék és pixelek („Cookie-k”), hogy vásárlói élményed személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk neked. Az alábbi blokk még több információt tartalmaz a Cookie-kal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatod a sütikkel kapcsolatos jogaidat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépeden vagy a mobil eszközödön tárolódnak, így az általad használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogatsz. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy időről időre hogyan használod a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Lumill webáruházban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és a Te  vásárlói élményének javításában.

A működéshez nélkülözhetetlen cookie-k

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja, amennyiben nem lép ki a profiljából.

Kényelmi funkciók érdekében a böngésző bezárásáig böngésző cookie tárolja a kosában elhelyezett termék(ek) azonosítóját és a megtekintett termékek listáját, így az adott session alatt a regisztrációt, illetve a belépést követően is elérhető a kosár tartalma.

Kommunikációt elősegítő cookie-k

A Lumill Kft. tájékoztatja a weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a HappySkin weboldalba beépülő Zopim Chat funkció került elhelyezésre, mely funkcióval kapcsolatban a látogató a fent nevezett közösségi oldalakon tájékozódhat. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Zopim Adatvédelmi Szabályzatát. A Funkciók szintén cookie-kat használnak.

Preferált online hirdetések megjelenítésére szolgáló cookie-k

Cookie-kat használunk a webáruházunk és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet számodra a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a Weboldalainkon.

Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az online viselkedésedről, mint például az IP címed, az a weboldal ahonnan érkeztél, és információk a vásárlási előzményeidről vagy bevásárlókosarad tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy láthatod a hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatod más szervezetek hirdetéseit.

A Cookie-k megmutatják, ha megnézted valamelyik hirdetésünket, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézted. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg nálad.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük nevedet és e-mail címedet; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítjük, mely alapján nem tudunk téged azonosítani.

További információk a Google sütijeiről: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása

Böngésző beállítása

Böngésződben lehetőséged van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később módosíthat a felhasználó.

Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer

Habár a sütiket le is tilthatod vagy korlátozhatod, kérjük, megfontoltan járj el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása

Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy a Google Analytics sütik rád vonatkozó információkat gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe.

Erről további információkat az alábbi linkeken találsz:

 • A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
 • A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/

Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashatsz itt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresd fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Harmadik fél számára kiadott adatok

Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. Bizonyos esetekben webáruházunk használatához illetve a rendelések véglegesítése végett továbbítanunk kell partnereink felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataitad.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozó neve

Címe

Miért továbbítjuk adataidat nekik

Alltax Kft.

7623 Pécs, Szabadság utca 48.

A HappySkin könyveléséért felelős cég, a megrendelések pénzügyi elszámolása végett kapják meg a megrendeléseket.

Polisys Kft.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. földszint 01/D.

A webáruházunk technikai üzemeltetéséért felelős cég, ők azok, akik webáruházunkat napról napra fejlesztik.

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

1022 Budapest. Törökvész út 30/A.

A számlázóprogramunk, itt kerülnek kiállításra számláink.

Mailchimp

privacy@mailchimp.com

A levélküldő rendszerünk segítségével rendszerüzeneteket és marketing célú leveleket küldünk - hozzájárulásod után - neked. Ezekről a Mailchimp felületén iratkozhatsz le (legkönnyebben leveleink láblécében).

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Rendszerükön keresztül léphetsz be, így külön hozzájárulással összekapcsolhatod fiókodat webáruházunkkal. Továbbá marketing célú sütiet továbbítunk feléjük.

Google Inc.

Mountain View Kalifornia

Analitikai és marketing célú adatokat kapnak meg sütiken keresztül. Ezeknek kezeléséről fentebb írtunk.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.

Magyar Posta Csomaglogisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Kiszállító partnerünk segítségével házhozszállítás esetén nekik köszönhetően kapjátok meg csomagjaitokat.

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

A vásárlást követő értékelés végett továbbítjuk feléjük e-mail címedet, hogy anoním módon értékelhesd megrendelésed.

 

Kérdésed van?

Bármilyen, adataidat is érintő kérdéssel fordulj hozzánk bizalommal az adatvedelem@happyskin.hu címen, bizonyosan tudunk segíteni felmerült kérdésedben.